Tuesday, 5 February 2013

SAJAK ORANG PATAH HATI


Timur Sinar Suprabana:

sajak orang patah hati yang ditulis dengan Indah

kerna Tiada kini ia

:kekasih bermata Jelita

hampir Hampa aku

lemir sekaligus beku

menghambur hambar

gemetar hilang binarkerna Tiada kini ia

:juwita yang Mukim dalam jiwa

benar Lampis aku

mengapungkuyu melayanglayu

srawung

hanya dengan suwungkerna Tiada kini ia

:kirana penggenap Iga

maka segala sungguh Percuma

bahkan rasa siasia

tak lagi punya makna